नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय डोल्पा
डोल्पा

कर्मचारी विवरण

विवरण फोटो
नाम एकलाल तामाड
पद कार्यालय प्रमुख
कार्यालय फोन 087550043   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय प्रमुख
नाम कर्ण बहादुर राेकाय
पद खरिदार
कार्यालय फोन 087550043   ext:
घरको फोन
इमेल
खरिदार
नाम Hari Prasad Rokaya
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम Lalchandra KC
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम Sunita Rokaya
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम Santosh Budha
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)